ne kemi dy kabina këtu, njëra është për makinën që fryn shishe PET dhe numri i kabinës është 11.1 C01, ne do të sjellim këtu makinën tonë të fryrjes së shisheve me 4 zgavra 6500-7200BPH PET (kjo makinë me këto tipare si më poshtë: 1. Shpejtësi e lartë; 2. Kursim energjie, mjafton vetëm fuqi e funksionimit 22kw; 3. Funksionim i thjeshtë, është kontroll automatikisht i ndihmës motorike, nuk ka nevojë për kompresor ajri me presion të ulët); një tjetër është për tubat plastikë, fletët, makineritë e nxjerrjes së profilit dhe numri i kabinës është 2.2 K51. ne do të sjellim makinën tonë nxjerrëse të tubave të dyfishtë prej 16-40 mm PVC (kjo makinë tip ka këto karakteristika: 1. Kapacitet më të madh, mund të prodhojë dy tuba në të njëjtën kohë); 2. Funksionim i thjeshtë: Rezervuari ftohës vakum dy anësor mund të rregullohet veçmas, do të zvogëlojë humbjen e lëndës së parë në fillim të operacionit).